Kategoria: Podkultura

Home / Podkultura
Podkultura więzienna – dobro czy zło?
Wpis

Podkultura więzienna – dobro czy zło?

Według R. Lintona (1975 za: Ciosek 2003) kultura to elementy składowe zachowań i ich rezultatów, które są przekazywane przez członków konkretnego społeczeństwa. Większość społeczeństw oraz ich grup składowych posiada własne normy, wartości i wzorce zachowania, właśnie te czynniki możemy uznać za tworzące podkulturę (Dyoniziak 1965 za: Ciosek 2003). W zakładzie karnym możemy dostrzec dwie grupy...