Kategoria: Rozwój

Home / Rozwój
Innowacje jako podstawa rozwoju – kultura innowacji i technologiczna polityka innowacji.
Wpis

Innowacje jako podstawa rozwoju – kultura innowacji i technologiczna polityka innowacji.

Innowacje odgrywają ogromną rolę w rozwoju gospodarczym. Eksperci twierdzą, że czynnikiem wpływającym na znaczny wzrost produktywności są innowacje produktu i procesu organizacji przedsiębiorstwa. Podstawą są wyedukowani ludzie, sprawny system finansowy i kultura innowacji. Nierzadko jest tak, że to właśnie charakter systemu innowacyjnego przesądza o sukcesie gospodarczym danej firmy i pomaga jej osiągnąć przewagę konkurencyjną. Poprzez...